Auxiliar d'Activitats Forestals

PFI
Durada dels estudis

1000 hores (1 curs acadèmic)

 • 820 hores en el centre educatiu

 • 180 hores en empreses

Què estudiaràs?

Mòduls de Formació professional específica (665 h)

 • Repoblació i Infraestructura Forestal

 • Silvicultura i Plagues

 • Activitats Auxiliars en Aprofitaments de la Fusta

 • Operacions Auxiliars de Desembosc

 • Projecte Integrat

 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals

 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

 

Mòduls de formació general (335 h)

 • Estratègies i Eines de Comunicació

 • Entorn Social i Territorial

 • Estratègies i Eines Matemàtiques

 • Incorporació al Món Professional

 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:
Qualificació professional completa: AGA399_1: Activitats auxiliars en conservació i millora de forests

De què treballaràs?
 • Peó forestal

 • Peó en cultius herbacis

 • Peó en explotacions forestals

 • Peó en empreses d’implantacions forestals

 • Peó en empreses de tractaments silvícoles

 • Peó en empreses d’aprofitaments forestals

 • Aplicador o aplicadora de nivell bàsic de plaguicides d’ús fitosanitari

On treballaràs?

En explotacions forestals, en vivers forestals i en empreses d’aprofitaments forestals o en serveis públics de conservació de zones verdes.