Tècnic/a en Aprofitament i Conservació del Medi Natural

CFGM
Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

 • 1.584 hores en el centre educatiu
 • 416 hores en el centre de treball (pràctiques)
Què estudiaràs?
 • Fonaments Agronòmics
 • Principis de Sanitat Vegetal
 • Control Fitosanitari
 • Repoblacions Forestals i Tractaments Silvícoles
 • Aprofitament del Medi Natural 
 • Conservació d'Espècies Cinegètiques i Piscícoles 
 • Producció de Planta Forestal en Viver 
 • Maquinària i Instal·lacions Forestals 
 • Prevenció d'Incendis Forestals
 • Ús Públic en Espais Naturals 
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
De què treballaràs?
 • Maquinista de processadora forestal
 • Tractorista
 • Podador/a
 • Pelador/a de suro 
 • Especialista en treballs d'altura en els arbres
 • Treballs de repoblació i tractaments silvícoles
 • Planterista 
 • Aplicador/a de productes fitosanitaris 
 • Empeltador/a 
 • Treballador/a qualificat/ada en activitats forestals Treballador/a especialista en aprofitaments de fustes, suro i llenyes
On treballaràs?

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions de repoblació forestal, de restauració o ordenació hidrologicoforestal i d'aprofitament forestal així com el control i la vigilància del medi natural, manejant i mantenint la maquinària i les instal·lacions forestals.

També s’estarà capacitat per fer tractaments plaguicides, segons la normativa mediambiental i la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.