Auxiliar de Vivers i Jardins

PFI
Durada dels estudis

1000 hores (1 curs acadèmic)

 • 820 hores en el centre educatiu
 • 180 hores en empreses
Què estudiaràs?

Mòdul de Formació professional específica (665 h)

 • Operacions Bàsiques de Producció i Manteniment de Plantes en Vivers i Centres de Jardineria
 • Operacions Bàsiques en Instal·lacions de Jardins, Parcs i Zones Verdes
 • Operacions Bàsiques pel Manteniment de Jardins, Parcs i Zones Verdes
 • Treballs Auxiliars en l'Elaboració de Composicions amb Flors i Plantes
 • Serveis Bàsics de Floristeria i Atenció al Públic
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòdul de formació general (335 h)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional
 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen

Qualificació professional completa: AGA164_1: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

De què treballaràs?
 • Peó agrícola
 • Peó agropecuari
 • Peó en horticultura
 • Peó en fructicultura
 • Peó en cultius herbacis
 • Peó en cultius de flor tallada
 • Peó de jardineria
 • Peó de viver
 • Peó de centres de jardineria
 • Peó de camps esportius
 • Peó de floristeria
 • Auxiliar de floristeria
 • Auxiliar de magatzem de flors
On treballaràs?

En empreses de jardineria, vivers, centres de jardineria (“garden center”) i floristeries o en serveis públics de parcs, jardins i zones verdes.