Formació en centres de treball

Pràctiques en empreses - Formació en centres de treball

Entre els diferents ensenyaments que s’imparteixen a l’ISMAB, hi ha un mòdul, que s’imparteix de manera transversal a tota la formació professional, que s’anomena Formació en Centres de Treball (FCT) i que consisteix en la realització de pràctiques i estades formatives a les empreses i entitats col·laboradores.

El marc legal d’aquestes pràctiques, que son de caràcter no laboral, estan perfectament regulades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent, l’alumne i l’empresa.

Els objectius de la formació pràctica en centres de treball, en relació amb l’alumnat, són:

 1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
 2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
 3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
 4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objec¬tius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
 5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.
 6. Afavorir la contractació de professionals qualificats. 

Aquest mòdul forma part del currículum oficial d’aquests ensenyaments i per tant es necessari per obtenir el títol de les especialitats corresponents.

La peculiaritat dels nostres estudis fa que sovint aquestes pràctiques es portin a terme en àmbits rurals de difícil accés i distribuïts per tot el territori català. En determinades circumstancies les FCT també es poden dur a terme en empreses de fora de Catalunya.

Per poder-les realitzar cal complir uns requisits acadèmics i actitudinals mínims que determina la Junta d’Avaluació en cada cas.

L’activitat està tutoritzada per un treballador de l’empresa (tutor d’empresa) que vetlla per la integració de l’alumne en l’entorn laboral, per l’assoliment dels aprenentatges i participa en la seva avaluació juntament amb un professor de l’Institut (tutor de FCT) que vetlla pel seu bon desenvolupament d’aquestes pràctiques.

L’Escola disposa d’una xarxa extensa d’empreses del sector, que col·laboren amb nosaltres i cada any acullen a les seves dependències, els nostres alumnes en pràctiques.

 

 

Tot i que cada curs s’amplien els convenis de col·laboració amb noves empreses del sector on hi van alumnes, presentem una relació de les principals empreses amb que col·labora l’escola

 • ADF Gavarres
 • ACCIONA
 • ADENC
 • Sabadell Agricultura Ecològica (Landete-Cuenca)
 • Ametlla del Vallès (Ajuntament)
 • ASUNI (Paisatgisme)
 • Barcelona (Ajuntament. Àrea de Medi Ambient)
 • Barcelona (Ajuntament. Serveis Municipals (Zoo)
 • Barcelona (Ajuntament. Jardí Botànic)
 • Bodega Lleure Olesa (Olesa de Bonesvalls)
 • Centre de Recuperació d’animals marins (CRAM)
 • Centre de recuperació de fauna de Torreferrusa
 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
 • CESPA – FERROVIAL (Jardineria)
 • CLECE (jardineria)
 • Consorci del Parc de Collserola (Can Coll)
 • Consorci del Parc de Collserola (Can Borni)
 • Consorci del Parc de Collserola (Can Balasc)
 • DARP – Bosc de Poblet
 • DARP – Parc Nacional d’Aigüestortes
 • DARP – Parc del Cadí – Moixeró
 • DIBA (Parc Natural del Montseny)
 • DIBA (Parc de la Serralada de Marina)
 • DIBA (Espai Natural de les Guilleries - Savassona)
 • DIBA (Parc del Montnegre i del Corredor)
 • DIBA (Parc del Garraf)
 • DIBA (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac)

 • DIBA (Parc Agrari del Baix Llobregat)
 • DYNAMIS (Girona) Aplicacions per l’economia sostenible.
 • ECOIMA (educació ambiental)
 • EDULIS (educació ambiental) L’Espígol (Jardineria)
 • Ferran Florista
 • Floristeria Muguet
 • FUNDACIÓ EMYS (gestió forestal)
 • Fundació Integració Laboral (jardineria per discapacitats)
 • Gelida (Ajuntament)
 • Golf Masia Bach de Barcelona. Granada. Jardines de la Alhambra. Granollers (Ajuntament)
 • Hortiland (Gusi planters) (Baix Llobregat) (empresa hortícola)
 • Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Torre Marimon. Caldes de Montbui.
 • Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Cabrils.
 • Jardí Botànic Mar i Murtra
 • Jardí Natura CTMJ
 • Jardiland (Mataró)
 • Jardineria Bordas (Gavà)
 • Jardineria Bordas (Santa Eulalia) (Garden)
 • Jardineria Moix
 • Jardineria Monés
 • Jardineria Moral
 • Montcada i Reixac (Ajuntament)
 • Montmeló (Ajuntament)
 • Natur Àmbit (jardineria)
 • Pujades jardiners
 • Riera Villagrasa (Vivers

 • Santa Coloma de Gramanet (Ajuntament)
 • Santillana del Mar. Zoològic.
 • Senderis – L’Hivernacle (Garden)
 • SIGEA (educació ambiental. Custòdia del territori)
 • Tàbola (floristes)
 • Tarpuna (educació ambiental)
 • TEBVERD (Jardineria)
 • Tiana (Ajuntament)
 • URBASER
 • Vilanova del Vallès (Ajuntament)
 • Vivers Llópis