Auxiliar d'Activitats Agropecuàries

PFI
Durada dels estudis

1000 hores (1 curs acadèmic)

 • 820 hores en el centre educatiu

 • 180 hores en empreses

Què estudiaràs?

Mòduls de Formació professional específica (665 h)

 • Operacions Auxiliars de Preparació del Terreny, Plantació i Sembra de Cultius

 • Operacions Auxiliars d'Obtenció i Recol·lecció de Cultius

 • Operacions Auxiliars de Maneig de la Producció en Explotacions Ramaderes i Manteniment d'Instal·lacions

 • Projecte Integrat

 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals

 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

 

Mòduls de formació general (335 h)

 • Estratègies i Eines de Comunicació

 • Entorn Social i Territorial

 • Estratègies i Eines Matemàtiques

 • Incorporació al Món Professional

 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:
Qualificació professional completa: AGA163_1: Activitats auxiliars en agricultura

De què treballaràs?
 • Peó agrícola

 • Peó agropecuari

 • Peó en horticultura

 • Peó en fructicultura

 • Peó en cultius herbacis

 • Peó en cultius de flor tallada

 • Peó en explotacions ramaderes

 • Auxiliar de munyiment

 • Pastor o pastora

 • Aplicador o aplicadora de biocides en explotacions i vehicles ramaders

 • Peó de la indústria alimentària

On treballaràs?

En explotacions agropecuàries convencionals o ecològiques, en vivers hortícoles i en indústries alimentàris.