Tècnic/a superior en Energies Renovables (nou)

CFGS
Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

 • 1.584 hores en el centre educatiu
 • 416 hores en el centre de treball (pràctiques)
Què estudiaràs?
 • Sistemes Elèctrics en Centrals
 • Subestacions Elèctriques
 • Telecontrol i Automatismes
 • Prevenció de Riscos Elèctrics
 • Sistemes d'Energies Renovables
 • Configuració d'Instal·lacions Solars Fotovoltaiques
 • Gestió del Muntatge d'Instal·lacions Solars Fotovoltaiques
 • Gestió del Muntatge de Parcs Eòlics
 • Operació i Manteniment de Parcs Eòlics
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Projecte d'Energies Renovables
 • Formació i Orientació Laboral
 • Formació en Centres de Treball
De què treballaràs?
 • Tècnic o tècnica de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques
 • Responsable de muntatge de parcs eòlics
 • Responsable de muntatge d'aerogeneradors
 • Especialista muntador d'aerogeneradors
 • Especialista en manteniment de parcs eòlics
 • Promotor o promotora d'instal·lacions solars
 • Projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Responsable d'explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques
 • Muntador i operador o muntadora i operadora d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Encarregat o encarregada de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Encarregat o encarregada de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Operador i mantenidor o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques

 

On treballaràs?

Amb aquests estudis, estaràs capacitat per a la gestió d’operació i manteniment en instal·lacions eòliques i solars fotovoltaiques. Podràs treballar en la promoció, projecte, muntatge, explotació i manteniment de parcs eòlics, aerogeneradors i instal·lacions solars fotovoltaiques. També estaràs preparat per a la gestió de subestacions elèctriques d’aquestes instal·lacions.

A més, podràs desenvolupar tasques de muntatge i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques. Les teves habilitats et permetran treballar com a operador o operadora i mantenidor o mantenidora de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.

Les pràctiques en empreses del sector t’ajudaran a adquirir experiència pràctica i a facilitar la teva inserció en el mercat laboral.