Tècnic/a en Jardineria i floristeria

CFGM
Títol: 

Tècnic/a en jardineria i floristeria

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

 • 1.600 hores en el centre educatiu
 • 400 hores en el centre de treball (pràctiques)
Què estudiaràs?
 • Fonaments agronòmics
 • Taller i equips de tracció
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Principis de sanitat vegetal
 • Control fitosanitari
 • Implantació de jardins i zones verdes
 • Manteniment i millora de jardins i zones verdes
 • Producció de plantes i pans d’herba en viver
 • Composicions florals i amb plantes
 • Establiments de floristeria
 • Tècniques de venda en jardineria i floristeria
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
De què treballaràs?
 • Treballador/a d’hortes, vivers i jardins
 • Jardiner/a, en general
 • Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport
 • Treballador/a de parcs urbans i de jardins històrics i/o botànics
 • Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació de jardins i zones verdes
 • Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes
 • Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi
 • Planterista
 • Treballador/a en vivers, en general
 • Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers
 • Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers
 • Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
 • Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors
 • Empeltador/a
 • Treballador/a qualificat/ada en vivers
 • Florista per compte propi o aliè
 • Oficial/a de floristeria
 • Venedor/a de floristeria
On treballaràs?

En empreses públiques i privades, dedicades a la instal·lació, manteniment i millora de jardins d’interior, exterior i zones verdes; a la producció de plantes i pans d’herba en vivers, i a la creació i elaboració de composicions i ornamentacions amb flors i plantes. També en activitats de comercialització i distribució d’aquest tipus d’empreses, tant per compte propi com aliè.

També s’estarà capacitat per fer tractaments plaguicides, segons la normativa mediambiental i la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.