Tècnic/a superior en Gestió de l’aigua

CFGS
Accés

 

  Durada dels estudis

  2.000 hores (2 cursos acadèmics)

  • 1.600 hores en el centre educatiu
  • 400 hores en el centre de treball (pràctiques)
  Què estudiaràs?
  • Planificació i Replantejament 
  • Qualitat i Tractament d'Aigües
  • Gestió Eficient de l'Aigua 
  • Configuració de Xarxes d'Aigua
  • Sistemes Elèctrics en Instal·lacions d'Aigua
  • Automatismes i Telecontrol en Instal·lacions d'Aigua 
  • Operacions en Xarxes i Instal·lacions d'Aigua
  • Gestió d'Operacions, Qualitat i Medi Ambient
  • Tècniques de Muntatge en Instal·lacions d'Aigua
  • Tècniques de Comunicació i de Relacions
  • Projecte en Gestió Eficient de l'Aigua
  • Empresa i Iniciativa Emprenedora 
  • Formació i Orientació Laboral 
  • Formació en Centres de Treball
  De què treballaràs?

  La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • encarregat o encarregada del muntatge de xarxes de proveïment i distribució d'aigua,
  • encarregat o encarregada del muntatge de xarxes i d’instal·lacions de sanejament,
  • encarregat o encarregada del manteniment de xarxes d'aigua,
  • encarregat o encarregada del manteniment de xarxes de sanejament, 
  • operador o operadora de planta de tractament d'aigua de proveïment, 
  • operador o operadora de planta de tractament d'aigües residuals, 
  • tècnic o tècnica en gestió de l'ús eficient de l'aigua, 
  • tècnic o tècnica en sistemes de distribució d'aigua
  On treballaràs?

  Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.