Tècnic/a superior en Educació i Control Ambiental

CFGS
Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

 • 1.584 hores en el centre educatiu
 • 416 hores en el centre de treball (pràctiques)
Què estudiaràs?
 • Estructura i Dinàmica del Medi Ambient
 • Medi Natural
 • Activitats Humanes i Problemàtica Ambiental 
 • Mètodes i Productes Cartogràfics
 • Desenvolupament en el Medi
 • Tècniques d'Educació Ambiental
 • Programes d'Educació Ambiental 
 • Gestió Ambiental
 • Activitats d'Ús Públic
 • Habilitats Socials
 • Formació i Orientació Laboral 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Projecte d'Educació i Control Ambiental
 • Formació en Centres de Treball
De què treballaràs?
 • Educador o educadora ambiental
 • Informador o informadora ambiental
 • Monitor o monitora d'educació ambiental
 • Guia ambiental
 • Programador o programadora d'activitats ambientals
 • Monitor o monitora de campanyes ambientals
 • Guia i intèrpret del patrimoni natural
 • Professional del servei de medi ambient
 • Tècnic o tècnica en control d'espais naturals
 • Monitor o monitora de la natura
 • Agent mediambiental o similar
 • Monitor o monitora d'equipaments ambientals
On treballaràs?

Aquests estudis capaciten per sensibilitzar i educar la població (amb actituds que contribueixin a conservar i millorar el medi, informant sobre els valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions i dissenyant activitats per a la difusió i ús, sota principis de sostenibilitat) i fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi d'acord amb la normativa d'aplicació.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.